Tilbage til Vand/varmepumpe

Vandforbrug

Min vandmåler er baseret på Vattenmätning med Raspberry Pi och webkamera af 
finkman

Jeg har lavet mine modifikationer, bl.a. genetableret mqtt og tilføjet at man kan justere de punkter, der søges efter, fra tastaturet.

Min modificerede udgave ligger på github 

For at kompilere programmet, kræves yderligere bibliotekspakker.

Adgang til framebuffer for at kunne se billedet fra fra kameraet på skærmen. 

sudo apt-get install libsdl1.2-dev

Bliv ikke forbavset; installation af dette bibliotek udløser at 50 andre pakker også bliver installeret…

Biblotek til at sende data via mqtt

sudo apt-get install libmosquitto-dev

Data sendes via mqtt
Lokalt gemmes data i en rrd-database. Derfor:

sudo apt-get install libmosquitto1 rrdtool

Servicen startes af dette systemd-script: /lib/systemd/system/water-meter.service

[Unit]
Description=Vandmåler

[Service]
User=pi
ExecStart="/home/pi/water-meter/water-meter.cmd.sh"
Restart=always
RestartSec=30
StartLimitBurst=20

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Derefter skal servicen sættes til at starte ved boot:

sudo systemctl enable water-meter

Og så starter vi også servicen

sudo systemctl start water-meter